Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
ANBI

ANBI-gegevens KBO Limburg

Naam organisatie: KBO Limburg

Adres- en contactgegevens:
Steegstraat 5
6041 EA Roermond
Tel. 0475-381740
e-mail:
info@kbolimburg.nl   
website:
www.kbolimburg.nl
directeur: Hans Hollanders (e-mail: hans.hollanders@kbolimburg.nl - 06-50524037).

Doelstelling
KBO Limburg is een actieve en dynamische vrijwilligersorganisatie met ruim 35.000 leden. In onze organisatie zijn ca. 3.000 vrijwilligers actief, die hun deskundigheid en levenservaring inzetten voor andere ouderen. KBO Limburg ondersteunt deze vrijwilligers.
Onze missie: een goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving. Wij bieden u belangenbehartiging, advies en informatie over gezondheid, wonen, vervoer en financiŽn. Tevens vindt u in de KBO allerlei activiteiten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling.
Wij maken ons sterk voor een volwaardige positie van alle groepen senioren, waarbij onderlinge solidariteit en zorg voor elkaar uitgangspunt is.
Niet voor niets luidt onze ondertitel: "oog voor senioren". Wij hebben oog voor uw wensen en behoeften en uw belang staat bij ons voorop. Daarom werken wij op allerlei fronten er aan, dat senioren daadwerkelijk die plek krijgen in onze maatschappij, die zij willen en waar zij recht op hebben.
KBO Limburg heeft meer dan 35.000 leden, verdeeld over 131 plaatselijke afdelingen: bloeiende verenigingen met een groot en gevarieerd aanbod aan activiteiten, die opkomen voor de belangen van hun leden in dorp of stad. De afdelingen zijn weer ingedeeld in 6 regio`s.
KBO Limburg maakt deel uit van de landelijke Unie KBO, die ca. 200.000 ouderen vertegenwoordigt. Dit enorme ledental maakt de KBO tot een serieuze gesprekspartner zowel voor de landelijke, provinciale als gemeentelijke overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren te behartigen en invloed uit te oefenen op het (ouderen)beleid.

Fiscaal nummer: : 003404924L01

Bestuurssamenstelling/medewerkers: klik hier

Beleidsplan KBO Limburg 2014-2016 :
In het beleidsplan 2014-2016 staan de beleidsvoornemens van KBO Limburg voor de komende jaren geformuleerd.
Klik
hier voor het beleidsplan.

Jaarverslag 2014
In het jaarverslag 2014 vindt u een verslag van de activiteiten die KBO Limburg het afgelopen jaar heeft uitgevoerd. U treft hierin tevens de financiŽle verantwoording aan. 
Klik  hier
 voor het jaarverslag 2014.
Klik hier voor het jaarverslag 2015

Werkplannen 2015 en 2016:
In de werkplannen 2015 en 2016 vindt u een overzicht van concrete activiteiten voor genoemde jaren.
Klik hier
voor het werkplan 2015
Klik hier
voor het werkplan 2016

Jaarrekening 2013 en 2014
Klik hier voor de Jaarrekening van 2013
Klik hier voor de Jaarrekening van 2014
Klik hier voor de Jaarrekening van 2015

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid van de medewerkers van KBO Limburg vindt plaats conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Het beloningsbeleid van het bestuur betreft een vergoeding van de daadwerkelijk gemaakte kosten.