Er is geen gebruiker ingelogd

Zingeving en levensvragen

Direct naar:
Zingeving en levensvragen

  Zingeving en levensvragen


KBO Limburg is een maatschappelijke organisatie met een bijzondere identiteit.
De katholieke levensvisie met waarden als solidariteit, gerechtigheid , verantwoordelijkheid en spiritualiteit, heeft de KBO gevormd. Deze waarden zijn nog volop actueel en lopen als een rode draad door al onze activiteiten.
Goed leven voor senioren in een zorgzame samenleving is onze missie.
KBO Limburg streeft er dan ook naar een platform te zijn voor levensvragen en zingeving voor ouderen.                                                                                                                                     

 Specifieke activiteiten in het kader van levensvragen en zingeving: 

Samen in Dialoog over het Levenseinde 


  
 Voor meer informatie over deze activiteiten kunt u contact opnemen met het bureau van KBO Limburg