Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Zorginnovatie ouderen

De Gezondheidszorg is slecht voorbereid op de vergrijzing. Dit raakt met name senioren in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld ouderen met meerdere aandoeningen. Vanuit het perspectief van de zorgvragers besteedt KBO Limburg aandacht aan een verdere invulling van de zorginnovatie bij ouderen in een kwetsbare positie. Dit gebeurt in samenwerking met de andere Limburse ouderenbonden ANBO en PCOB en het Huis voor de Zorg.
Het hele proces wordt georganiseerd, begeleid, gestimuleerd en gefaciliteerd door de Universiteit Maastricht.

Meer informatie vindt u op www.aczio.nl