Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Ziekenhuiszorg

Ziekenhuiszorg

In verband met de bezuinigingen zijn er in de Limburgse ziekenhuizen veel banen verdewenen. Een verontrustende ontwikkeling, omdat door het het wegbezuinigen van personeel primaire zorgtaken in de knel raken. Met name de zorg aan ouderen in een kwetsbare positie c.q. een goede klinisch geriatrische zorg zijn aandachtspunten voor KBO Limburg.
Hiertoe voeren de Limburgse ouderenbonden gesprekken met alle Limburgse ziekenhuizen.

Meer informatie vindt u ook op www.huisvoordezorg.nl