Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning/WMO

Binnen de WMO heeft de eigen verantwoordelijkheid van burgers prioriteit. Doordat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de WMO komt er een steeds grotere druk te liggen op onze plaatselijke vertegenwoordigers in de WMO-raden. KBO Limburg volgt de ontwikkelingen kritisch en ondersteunt deze vertegenwoordigers in samenwerking met het Huis voor de Zorg.
Participeren in de zorg- en welzijnsmarkt en eigen zeggenschap zijn hierbij belangrijke uitgangspunten.

Meer informatie, o.a. over eigen zeggenschap vindt u op www.huisvoordezorg.nl