Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Pallitatieve Terminale Zorg

Palliatieve Terminale Zorg

Palliatieve Terminale Zorg is de zorg aan stervenden, aan mensen in de laatste fase van hun leven. Palliatieve (Terminale) Zorg richt zich niet meer op genezing van de ziekte, maar wel op het voorkomen of verlichten van klachten en ongemakken.
KBO Limburg vindt kwalitatief goede palliatieve zorg ,die die de kwaliteit van leven en menswaardigheid in de laatste levensfase bevordert, belangrijk.

In Limburg zijn vijf regionale klankbordgroepen van zorgvragers actief. Deze klankbordgroepen komen op voor de belangen van de zorgvragers, ook als het gaat om palliatieve zorg. Zij brengen de behoeften van de achterban in beeld.
Vertegenwoordigers van KBO Limburg participeren in in deze klankbordgroepen (en netwerken).

Meer informatie over Palliatieve Terminale Zorg vindt u in het boekje "Omgaan met verlies" (zie publicaties).
Handige websites:www.palliatievezorg.nl;www.palliatief.nl;www.netwerkenpalliatievezorg.nl;www.mezzo.nl;
www.huisvoordezorg.nl; www.vptz.nl