Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
awbz

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten/AWBZ

Veranderingen in de AWBZ:
KBO Limburg volgt de ontwikkelingen kritisch en informeert de vrijwilligers en de leden regelmatig over de veranderingen in de AWBZ.
Meer informatie vindt u ook op de website van het Huis voor de Zorg: www.huisvoordezorg.nl

Raden van Advies Zorgkantoren
De Zorgkantoren spelen een belangrijke rol in de verdeling en toewijzing van de AWBZ-middelen.
De Zorgkantoren hebben een Raad van Advies, die als taak heeft gevraagd en ongevraagd adviseren over de uitvoering van de AWBZ. KBO Limburg is in de Raden van Advies Noord- Midden en Zuid-Limburg vertegenwoordigd.
Meer informatie vindt u op de site van CZ (Zorgkantoor Zuid-Limburg): www.cz.nl en VGZ (Zorgkantoor Noord-Limburg): www.vgz.nl