Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
Belangenbehartiging

Uw belang staat bij ons voorop

Belangenbehartiging is een van de kerntaken van de KBO. Wij behartigen uw belangen op allerlei gebieden, zowel op landelijk, provinciaal en op gemeentelijk niveau zo goed mogelijk te behartigen. Omdat de KBO 's lands grootste seniorenorganisatie is en zoveel leden telt, wordt onze stem op allerlei plaatsen gehoord.

Op landelijk niveau gebeurt dit door de Unie KBO.
De Unie KBO neemt waar gewenst en noodzakelijk actie met betrekking tot maatschappelijke en politieke ontwikkelingen die van belang zijn voor senioren. Dit gebeurt  onder andere op het terrein van inkomen, gezondheid en zorg, wonen en mobiliteit en identiteit en zingeving.

Wilt u meer informatie over concrete actiepunten in het kader van de landelijke belangenbehartiging? Klik dan hier.

Belangenbehartiging op provinciaal niveau
Op provinciaal niveau komt KBO Limburg op voor uw belang. Hiervoor werken wij samen met diverse andere Limburgse organisaties die zich inzetten voor de belangen van senioren.
Belangenbehartiging vindt o.a. plaats op de terreinen: Gezondheid en Zorg, Wonen en Mobiliteit en Zingeving en Levensvragen.