Er is geen gebruiker ingelogd

Afdeling: Venray
« terug naar overzicht

KBO-afdeling Venray 

  

I.v.m. samenwerking met PCOB:   
m.i.v. 18 augustus 2017 wordt de naam "NESTOR" gewijzigd in "WijSr" en per september 2017 in:

"Magazine van KBO-PCOB" !!

Impressie van de Sfeeravond KBO dd 6 februari 219 klik hier

Schouwburgbezoek met KBO-korting. Klik hier voor info.

VIJFDAAGSE SENIORENREIS IN JUNI NAAR BELGISCHE ARDENNEN
Bij voldoende belangstelling wordt voor de senioren uit de gehele gemeente Venray door de werkgroep
meerdaagse reizen van 17-21 juni een reis gepland naar het wonderschone La-Roche-en-Ardenne.
Behalve mooie sightseeingritten staan op het programma o.a.:
het stadje Durbuy met het Parc de Topiares, de grotten van Han, Dinant met citadel en boottocht,
Bouillon, abdij Orval, Spa Monopole en een stop bij de War-Memorial de Mardassan,Bastogne
De reissom voor dit programma, inclusief ontbijt/diner en 1x lunch bedraagt ongeveer 445 €.
Toeslag voor 1PK is 60 €. Deelnemers dienen zelfredzaam te zijn. Introducee mag.
Belangstellenden kunnen zich tot 1 april aanmelden bij een der volgende leden van de KBO-werkgroep:
Henk de Klerk, Venray 585132 – Mia Geurts, Veulen 588215 – Ine Van Vegchel, Ysselsteyn 541786

In het kader van de Venloop 2019 vindt op donderdag 28 maart aanstaande de Seniorendag Venloop plaats in het Julianapark te Venlo. (meer informatie klik hier)

Aan iedereen die wat meer wil weten over het onderwerp Dementie,
Naar aanleiding van de week van Dementie heeft KBO Merselo het idee opgepakt om op een luchtige manier wat meer informatie te verstrekken over de omgang met mensen met Dementie. We krijgen er allemaal mee te maken, al is het maar op straat of binnen een vereniging. Het zou fijn zijn als zoveel mogelijk mensen weten hoe om te gaan met deze groep medemensen.
In samenwerking met Venray Dementievriendelijk organiseert KBO Merselo:
Een avond met Theatergroep ‘Zorggeluk”.
Bureau Zorggeluk maakt Theater met inhoud! Theater met een boodschap!
Mantelzorgers en vrijwilligers, maar ook wij allemaal, staan samen voor de vaak moeilijke opdracht om mensen met dementie te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen. In het programma komen een aantal zeer herkenbare situaties en alledaagse dilemma’s aan bod; deze laten duidelijk zien en beleven wat de gevolgen van dementie zijn voor de persoon in kwestie en zijn of haar omgeving.
De scènes zijn allemaal gebaseerd op de praktijk van het publiek, herkenbaar en maken duidelijk wat de gevolgen zijn verschillend gedrag. Maar het toont ook het belang van ons eigen gedrag en dat van de omgeving.
Omgaan met mensen met dementie, de moderne inzichten, en kleinschalig wonen is onze specialiteit.
Op een vrolijke, interactieve, ludieke manier komt dit thema aan de orde…maar het is theater met een boodschap!!!
Uitnodiging:
Bij deze willen wij iedereen uitnodigen voor deze avond welke zal plaatsvinden op donderdag 21 februari 2019 om 19.00 uur in Zaal ’t Anker in Merselo. D.m.v. sponsoring is de entree vrij.
Opgave voor 15 december 2018 bij KBO Merselo,

 

 

Donderdag 25 oktober 2018

Na vele jaren als penningmeester van KBO Venray gewerkt te hebben, neem Wim Teunissen op 25 oktober 2018 afscheid als penningmeester en bestuurslid van KBO Venray.

Hij werd voor al zijn verdiensten onderscheiden met de zilverenspeld, welke hem werd opgespeld door de voorzitter van de KBOkring Horst-Venray, dhr. Piet Thijssen

 

 

 

 

 

 

LET OP: De sfeeravond van 13 februari 2019 is verplaatst naar woensdag 6 februari 2019 !!!!!

Vrijwilligers Kwetsbare ouderen
De grote groep groeiende oudere patiënten binnen het ziekenhuis krijgt middels onze vrijwilligers extra aandacht en begeleiding binnen de ziekenhuis muren.
Het vrijwilligerswerk is ontzettend dankbaar werk en je kunt zowel aan de gezondheid van de patiënten een bijdrage als een maatschappelijke bijdrage leveren.
De vrijwilligers die we zoeken voor de groep kwetsbare ouderen bieden we ook een speciale scholing aan dus het is niet zomaar vrijwilligerswerk.
Meer informatie over wat een vrijwilliger allemaal kan betekenen voor het ziekenhuis is te vinden in de bijlage.
U als verantwoordelijke voor het secretariaat van de KBO benader ik met de volgende vraag: is het mogelijk de vraag naar vrijwilligers vanuit het ziekenhuis onder de aandacht te brengen binnen uw KBO organisatie? Wellicht dat er leden van u zijn die hier interesse in hebben of dat ze in hun netwerk wellicht mensen kennen die dit leuk zouden vinden.

Bent u geïnteresseerd in een Opfriscursus Verkeersregels? klik hier voor meer informatie.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden.
In het zgn. Privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB.
KBO-PCOB heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.
Het privacystatement en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terug vinden op de website www.kbo-pcob.nl/avg

Rapportage landelijke belangenbehartiging 4e kwartaal 2018 klik hier

Zo was de sfeeravond 2018 van KBO Venray klik hier

Zwemmen voor ouderen bij Laco Venray klik hier

Alles over DigiD ! klik hier

Nieuwe verkeersregels per 1 juli 2017 klik hier

Mantelzorgwaardering
Graag uw aandacht voor het volgende. Vanuit de gemeente Venray wordt dit jaar wederom de mantelzorgwaardering verstrekt aan zorgvragers uit Venray die hun mantelzorger(s) willen waarderen. De mantelzorgwaardering is door zorgvragers aan te vragen via een online aanmeldformulier dat te vinden is op de gemeentepagina. Aan u het verzoek om dit onder de aandacht te brengen van uw leden.
Alvast Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ilse Tindemans,
Mantelzorgondersteuner en ouderenadviseur

TELEFOONFRAUDE: klik hier voor meer informatie

Belasting Service Venray t.b.v. leden van ouderenverenigingen in Venray!!!
zie onder Ledenservice

Rijbewijskeuring voor KBO Leden, aan te vragen op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur onder telefoonnummer 0475-381744 (KBO Limburg).

 klik

Aktiviteiten KBO Venray 2018-2019
Het jaarprogramma voor 2018-2019 vindt u onder Aktiviteiten !!

Samenwerking met AVOS zie Programma AVOS 2019

Verslag Bestuursvergadering dd.  21 jan 2019

Verslag Voorjaars(leden)vergadering dd april 2018

Jaarverslag verenigingsjaar 2017 / 2018: klik hier

Informatie over KBO lidmaatschap klik hier