Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO en MEE samen cliëntondersteuning verbeteren

KBO en MEE samen cliëntondersteuning verbeteren

12-2 KBO en MEE samen cliëntondersteuning verbeteren

Hans Hollanders, directeur KBO Limburg en Irene Thuis, bestuurder van MEE Zuid-Limburg hebben een convenant getekend voor samenwerking op het gebied van de cliŽntondersteuning. Binnen de gemeenten in (Zuid-)Limburg zijn zowel KBO als MEE daarmee bezig. De KBO heeft de Vrijwillige Ouderenadviseurs en MEE de Consulenten-beroepskrachten. Dat blijft ook zo, maar we gaan wel kijken hoe we samen de kwaliteit van de cliŽntondersteuning kunnen verbeteren. Het belang van senioren in een kwetsbare positie staat daarbij voorop. In de praktijk betekent dat, dat ouderenadviseurs en consulenten in bepaalde, veelal complexe situaties, meer samen gaan optrekken. MEE Zuid-Limburg gaat de KBO en de ouderenadviseurs faciliteren rondom scholing en informatievoorziening. De ouderenadviseurs van de KBO gaan bouwstenen aanleveren voor de signaleringsfunctie van MEE. Een gezamenlijke werkgroep gaat aan de slag om deze samenwerking in de praktijk uit te werken.

terug naar overzicht