Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
SENIOREN NETWERK LIMBURG PRESENTEERT Verkiezingsmanifest: een 8+++ voor ouderen

SENIOREN NETWERK LIMBURG PRESENTEERT Verkiezingsmanifest: een 8+++ voor ouderen

27-2 Verkiezingsmanifest: een 8+++ voor ouderen

Op 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Van alle stemgerechtigden in Nederland is 1/3 senior! In sommige gemeenten ligt dat aandeel zelfs nog hoger. Een groep om rekening mee te houden binnen onze Limburgse samenleving. Om de gemeentelijke politiek daar toe op te roepen, heeft Senioren Netwerk Limburg een verkiezingsmanifest opgesteld.

Senioren Netwerk Limburg (SNL) is een platform van de volgende (senioren)organisaties: Seniorenverenigingen KBO Limburg, PCOB en ASV, vakbondsorganisaties CNV en FNV Senioren, KVG Limburg, Platform Allochtone Zorgvragers (PAZ), Provinciaal Platform Diversiteit (PPD) en Stichting Meer Kleur en Kwaliteit (SMKK). KBO Limburg is de kartrekker.

Het eerste wapenfeit is het verkiezingsmanifest: een 8+++ voor ouderen. Het geeft in 8 punten aan wat er nodig is om ervoor te zorgen dat ouderen mee blijven tellen en mee blijven doen in onze maatschappij. Uiteraard gaat het dan over inkomen en koopkracht, zorg en woonvoorzieningen, veiligheid in en om huis en gezondheid. Maar ook over de toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op schrift, telefonisch of persoonlijk en uiteraard ook digitaal.

Daarnaast roept het manifest de politiek op om dichtbij de burger te staan (+), de mens altijd centraal te stellen (+) en ervoor te zorgen dat er in de samenleving ruimte is voor iedereen en oog voor elkaar(+)! Het manifest is ook een oproep aan senioren om in elk geval te gaan stemmen en zo samen het verschil te maken.

Alle organisaties binnen het Senioren Netwerk Limburg gaan het manifest onder hun leden verspreiden. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 70.000 Limburgse senioren!


Verkiezingsmanifest
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2 18 8+++ voor ouderen!

terug naar overzicht