Er is geen gebruiker ingelogd

Direct naar:
KBO-PCOB bepleit meer aandacht voor palliatieve zorg

KBO-PCOB bepleit meer aandacht voor palliatieve zorg

08-2 KBO-PCOB bepleit meer aandacht voor palliatieve zorg

Donderdag 25 januari debatteerde de Tweede Kamer over zowel wijkverpleging als palliatieve zorg. KBO-PCOB is als medeopsteller van het manifest ‘Waardig ouder worden’ zeer betrokken op deze onderwerpen. In een brief aan de Tweede Kamerleden pleitte KBO-PCOB voor een betere toerusting van de eerstelijnszorg op waardig thuis sterven, grotere bekendheid met palliatieve zorg onder senioren én een volwaardige positie van geestelijke verzorging binnen de palliatieve zorg.


Klik hier om ons pleidooi te lezen

terug naar overzicht